Ymarfer Adlewyrchol yn Amddiffyn Plant yn Effeithiol

Rydym wedi bod yn gweithio gyda Siobhan Maclean a Wendy Roberts i ddatblygu Ymarfer Adlewyrchol i gyfoethogi gwaith Amddiffyn Plant yn Effeithiol. 

Gyda diolch i’r staff perthnasol am eu mewnbwn i’r gwaith a’ch parodrwydd i rannu eich profiadau.

Cliciwch ar yr isod i gael gwybodaeth bellach am y datblygiad.

Ymarfer Adlewyrchol yn Amddiffyn Plant

Er mwyn ein cynorthwyo i gyflwyno Amddiffyn Plant Effeithiol i’n hymarfer, rydym wedi defnyddio dau ddull penodol.  Yn gyntaf, defnyddio Mentor Ymarfer i weithio’n uniongyrchol gydag ymarfe…

Go to this Sway